CORONA nieuws:

Ook in het nieuwe jaar 2021 blijven we vieringen verzorgen, echter wel met de reeds bekende beperkingen. De zondagvieringen zijn op de 1ste, 3e en 5e zondag van de maand om 9:30 uur en de zaterdagvieringen op de 2e en 4e zaterdag om 19:00 uur. 

De Corona maatregelen zijn versoepeld. Hieronder volgen de richtlijnen van het RIVM en van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

 1. Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten
 2. U dient u te (laten) registreren met uw naam, adres en/of telefoonnummer.
  Met deze maatregel kunnen wij contact met u opnemen indien er een besmetting is geconstateerd.
 3. Volg de looproutes bij binnenkomst, dus via de zijkanten naar uw oplaats gaan.
 4. U kunt op een plaats gaan zitten die is aangeduid met een knielkussen.
 5. Houdt altijd minimaal 1,5m afstand.
 6. Communie uitreiken gaat per kant van voor naar achteren. Dus eerst de hele linkerkant en dan de rechterkant.
 7. U loopt via het middenpad waar naar uw plaats.
 8. Na de viering verlaat u de kerk, waarbij we achter in de kerk beginnen.
 9. Volg eventuele aanwijzingen op alstublieft.
 10. Er zal geen collecte zijn. U kunt uw gaven achter in de kerk deponeren in de daarvoor bestemde mandjes.
 11. Er zal niet worden gezongen door de kerkgangers. Bij de meeste vieringen zal er een soliste zijn.
Wij wensen u weer goede vieringen toe.

 

 

Contact

R.K. Parochie O.L.V. Visitatie Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand (NH)


Bankrelatie: NL05RABO0374401632
Telefoon 0224-591226 olv.visitatie@kerktzand.nl