Actie Kerkbijdrage 2021

Actie Kerkbalans

Om de kerk en de gebouwen in stand te kunnen houden hebben we natuurlijk voldoende financiële middelen nodig.
Al vele jaren houden we daarom de actie Kerkbijdrage. Sinds 2014 houden we deze actie ongeveer tegelijkertijd met de landelijke actie Kerbalans. De volgende actie zal gehouden worden in de periode tussen 22 januari t/m 5 februari 2021.

De komende actie Kerkbijdrage willen we op een andere manier houden. Tot nu toe werden de "bedel-enveloppen" bij u thuis gebracht en in de 2 weken hierna weer opgehaald. Dat gaan we veranderen. De reden hiervoor is dat we als parochieraad steeds minder vrijwilligers kunnen vinden die de brieven willen wegbrengen en WEER ophalen. Vaak moesten deze mensen diverse keren op stap om alle brieven weer binnen te krijgen. Een tweede reden is de Corona. We willen zoveel mogelijk contacten vermijden. U krijgt wel weer een enveloppe, maar nu met een kleurenfolder waarin een QR-code is opgenomen om gemakelijk per bank of giro te betalen. Het oude machtigingsformulier houden we nog in stand, evenals de enveloppe voor de nmachtigingen en eventueel contact geld. We verzoeken iedereen om de machtigingen en eventueel contant geld in te leveren bij de kerk. De brievenbus zal in deze periode dagelijks worden geleegd. 

Wij hopen op uw medewerking want uw financiele bijdrage is onmisbaar.

 

Een andere mogelijkheid om de kerk te sponseren is via een periodieke gift. Tegenwoordig moet er een formulier ingevuld worden welke te dowloaden is bij de belastingdienst. Dit formulier moet ondertekend worden door de schenker en door de ontvanger. Vervolgens moeten beide partijen een kopie van deze acte in de administratie bewaren. Dat gaat tegenwoordig dus een stuk eenvoudiger dan vroeger. Hiervoor moest er een notariële akte opgesteld worden door een notaris.

Een peridieke schenking geldt voor minimaal 5 jaar. Uw gift is aftrekbaar in box 1.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid horen we dat graag van u. Dit kan per telefoon of per email.

Contact

R.K. Parochie O.L.V. Visitatie Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand (NH)


Bankrelatie: NL05RABO0374401632
Telefoon 0224-591226 olv.visitatie@kerktzand.nl